Loading...

Specialisten Erfrecht en Familierecht in Arnhem | tel. 026 - 845 45 55

Deskundige rechtsbijstand door betrokken advocaten!

Contact

Onze rechtsgebieden

Binnen het familierecht zijn dit de thema's die onze bijzondere aandacht hebben!


Meer over onze rechtsgebieden

Wij zijn ervaren advocaten en hebben ons gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht. Door onze specifieke kennis kunnen wij maatwerk leveren.

"Wij hanteren een gunstig specialistentarief."

Onze in Arnhem gevestigde advocaten zijn specialist in familierecht en erfrecht. Deskundige en betrokken advocaten voor juridisch maatwerk.

Omdat wij ons alleen maar bezighouden met het familierecht c.q. erfrecht, kunnen wij uw zaak op efficiënte én verantwoorde wijze behandelen. 

Wij hanteren een gunstig uurtarief. Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, kunt u in bepaalde situaties verlangen dat u zich laat bijstaan door een advocaat van ons kantoor.

Onze advocaten constateren een groeiende behoefte aan in erfrecht gespecialiseerde advocaten. Maak dus een afspraak voor een intakegesprek!

Laatste nieuws

Einde executele door beneficiaire aanvaarding.
BORIS AL | 30-11-18

Hebben de gezamenlijke executeurs door de beneficiaire aanvaarding in verkeerde hoedanigheid hoger beroep ingesteld?

Lees verder →
Hofnorm
BORIS AL | 14-11-18

Hofnorm kan nodeloos escalerende discussies tussen ex-echtgenoten helpen tegengaan.

Lees verder →
Hoe verhoudt art. 223 Rv zich met de artt. 821-826 Rv?
BORIS AL | 09-10-18

Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de artt. 821-826 Rv ontbreekt?

Lees verder →