Loading...

Specialisten Familierecht en Erfrecht in Arnhem | tel. 026 - 845 45 55

Deskundige rechtsbijstand door betrokken advocaten!

Contact

Onze rechtsgebieden

Binnen het familierecht zijn dit de thema's die onze bijzondere aandacht hebben!


Meer over onze rechtsgebieden

Wij zijn ervaren advocaten en hebben ons gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht. Door onze specifieke kennis kunnen wij maatwerk leveren.

"Onze advocaten vinden het erg belangrijk dat uw dossier op betrokken en deskundige wijze wordt behandeld."

Onze in Arnhem gevestigde advocaten zijn specialist in echtscheiding én erfrecht. Deskundige en betrokken advocaten voor juridisch maatwerk.

Wij zijn gespecialiseerd in familierecht en erfrecht. Omdat wij enkel deze rechtsgebieden behandelen, kunnen wij op efficiënte en verantwoorde wijze uw belangen behartigen.

Onze cliëntele bevindt zich met name in Midden-Nederland en in Oost-Nederland. Wij procederen in alle arrondissementen van het land. Daarnaast adviseren wij.

Onze advocaten hanteren een gunstig specialistentarief. Bovendien kan het tijdig inschakelen van een specialist u veel ellende besparen.

Wij constateren een groeiende behoefte aan in erfrecht en echtscheidingsrecht gespecialiseerde advocaten. Maak dus een afspraak met een van onze advocaten voor een oriënterend gesprek!

Laatste nieuws

Hofnorm
BORIS AL | 14-11-18

Hofnorm kan nodeloos escalerende discussies tussen ex-echtgenoten helpen tegengaan.

Lees verder →
Hoe verhoudt art. 223 Rv zich met de artt. 821-826 Rv?
BORIS AL | 09-10-18

Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?

Lees verder →
Stilzwijgende boedelverdeling?
BORIS AL | 08-10-18

Geschil over de vraag of partijen hun boedelscheiding destijds stilzwijgend tot stand hebben gebracht, zodat de woning destijds al aan de man is toegedeeld, of niet.

Lees verder →