Loading...

Advocaten

Door onze ervaring en specialistische kennis zijn wij in staat tegen een gunstig specialistentarief uitstekende rechtsbijstand te verlenen.


"Wij vinden het erg belangrijk dat uw zaak met de vereiste aandacht en met enthousiasme wordt behandeld."

Wij zijn gespecialiseerd in het familierecht incl. erfrecht. Omdat wij ons enkel met deze rechtsgebieden bezighouden, kunnen wij uw dossier op verantwoorde en efficiënte wijze behandelen.

Vanuit ons centraal te Nederland gelegen kantoor bieden wij onze juridische diensten aan door heel het land. Wij procederen in alle arrondissementen. Daarnaast adviseren en/of bemiddelen wij in allerlei familierechtelijke kwesties. 

Ieder van ons oefent de advocatenpraktijk zelfstandig uit. In juridische zin is er derhalve sprake van gescheiden ondernemingen die evenwel gebruik maken van gemeenschappelijke kantoorfaciliteiten.

Daarnaast delen wij de passie voor het familierecht en erfrecht en vindt er geregeld collegiaal overleg plaats over de te behandelen zaken. Daardoor wordt uw zaak vanuit verschillend perspectief bekeken.

mr. Boris al
advocaat en mediator

Meer over mr. Boris Al

mr. Marije Wolkenfelt
advocaat en mediator

Meer over mr. Marije Wolkenfelt