Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten
Kinderen

Indien u er als scheidende partners in slaagt uw ouderrol met wederzijds respect te blijven vervullen en samen met uw kinderen constructieve oplossingen weet te bedenken, investeert u in de toekomst van uw kinderen.


"Realiseert u zich dat kinderen er meester in zijn zich ten behoeve van hun ouders weg te cijferen?"

Er komt een moment dat u uw kinderen op de hoogte dient te stellen van het verbreken van de partnerrelatie. Een moment waar iedere ouder vreselijk tegenop ziet.

Indien u uw kinderen duidelijk weet te maken dat u er als ouder voor hen zult blijven en hen zo min mogelijk belast met uw huwelijksproblematiek, zal de kinderen al veel ellende bespaard kunnen blijven.

Realiseert u zich in ieder geval dat kinderen er meester in zijn zich ten behoeve van hun ouders weg te cijferen, waardoor het kan lijken dat zij niet zo gebukt gaan onder uw echtscheiding. De realiteit is meestal anders.

Bovendien ervaren zij vaak enorme loyaliteitsconflicten met alle schuldgevoelens van dien, wat een bedreiging vormt voor hun evenwichtige ontwikkeling.

Indien u er als scheidende ouders in slaagt uw ouderrol met wederzijds respect te vervullen en samen met uw kinderen constructieve oplossingen weet te bedenken, inversteert u in de toekomst van uw kinderen.

Wat een echtscheiding zoal bij kinderen teweeg kan brengen, wordt overigens treffend verwoord in de open brief  "Aan alle gescheiden ouders van Nederland".

Indien er kinderen zijn, dient het echtscheidingsverzoek vergezeld te gaan van een ouderschapsplan.

Daarin dienen in ieder geval te zijn opgenomen afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop u elkaar zult informeren en consulteren, en over eventuele kinderalimentatie. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van dergelijke overeenkomsten.

Daarnaast kunnen er ook na de scheiding allerelei kwesties omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag ontstaan, zoals een voorgenomen verhuizing, de schoolkeuze, een medische behandeling, de afgifte van een reisdocument of de wens tot eenhoofdig gezag. 

Ook met dergelijke procedures zijn onze gespecialiseerde familierechtadvocaten erg vertrouwd.

 

Relevante informatie
(links / downloads / voorbeelden / brochures)

Aan alle gescheiden ouders van Nederland

Informatie over trouwen, scheiden, kinderen en overlijden