Loading...

Onze rechtsgebieden

Dit zijn de onderwerpen waar onze advocaten goed in zijn.


Echtscheiding

Art. 1:150 BW: "Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van een der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek."

Meer over echtscheiden

Kinderen

Indien u er als scheidende partners in slaagt uw ouderrol met wederzijds respect te blijven vervullen en samen met uw kinderen constructieve oplossingen weet te bedenken, investeert u in de toekomst van uw kinderen.

Meer over kinderen

Mediation

Wanneer u het samen al dan niet in grote lijnen eens bent over de te regelen gevolgen van de echtscheiding, kunt u uw wederzijdse belangen door onze advocaat-mediators laten behartigen.

Meer over mediation

Erfrecht

Onze erfrecht-specialisten constateren een groeiende behoefte aan in het erfrecht gespecialiseerde advocaten. Het betreft een interessant rechtsgebied met veel ontwikkelingen.

Meer over erfrecht

Alimentatie

De hoogte van door de onderhoudsplichtige te betalen kinder- en/of partneralimentatie wordt bepaald door enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige(n). 

Meer over alimentatie

Ondernemers

Als ondernemer wilt u voorkomen dat de gevolgen van uw echtscheiding de continuiteit van uw onderneming ondergraven. Ook dient behoedzaam te worden omgesprongen met de vruchten van uw ondernemerschap.

Meer over familierecht voor ondernemers