Loading...

Onze rechtsgebieden


Meer over onze rechtsgebieden

Laatste nieuws

Hoe verhoudt art. 223 Rv zich met de artt. 821-826 Rv?
BORIS AL | 09-10-18

Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?

Lees verder →
Stilzwijgende boedelverdeling?
BORIS AL | 08-10-18

Geschil over de vraag of partijen hun boedelscheiding destijds stilzwijgend tot stand hebben gebracht, zodat de woning destijds al aan de man is toegedeeld, of niet.

Lees verder →
De 'Wet bescherming erfgenamen tegen schulden' is met ingang van 1 september 2016 in werking getreden!
BORIS AL | 1-09-16

Deze wet verbetert in Boek 4 Burgerlijk Wetboek de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De wetgever wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding namelijk voorkomen dat erfgenamen in ernstige financiële problemen geraken.

Lees verder →