Loading...

Al & Wolkenfelt Advocaten

Wij zijn ervaren advocaten en hebben ons gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht (vFAS). Door onze specifieke kennis kunnen wij maatwerk leveren.


"Had ik maar eerder contact met jullie opgenomen. Dat had mij veel ellende bespaard!"

Wij vinden het belangrijk dat een dossier met professionele aandacht op zorgvuldige en effectieve wijze wordt behandeld. Daarmee wordt recht gedaan aan de specifieke omstandigheden van het geval en wordt bovendien naar een duurzame en verantwoorde oplossing gezocht.

Omdat u zowel inhoudelijk als procedureel door uw eigen advocaat-specialist wordt bijgestaan, wordt uw dossier op efficiente wijze behandeld. Onze organisatiestructuur is een directe met daardoor weinig kans op ruis.

Wij zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en bovendien als specialist ingeschreven bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Door het volgen van intensieve externe cursussen houden wij onze specialistische kennis op peil. 

Gezien onze specialisatie(s) en de ligging van ons kantoor bevindt onze clientèle zich met name in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Deskundig

Wij zijn gespecialiseerd in het familierecht en erfrecht en als zodanig lid van de vFAS.

Gedreven

Gedurende de hele procedure wordt u bijgestaan door uw eigen advocaat-specialist.

Reëel

Naast onze liefde voor het vak streven wij naar verantwoorde en duurzame oplossingen.