Loading...

Specialisten (vFAS) in Echtscheiding, Alimentatie én Erfrecht

Voor betrokken en deskundige rechtsbijstand!

Contact

Onze rechtsgebieden

Binnen het familierecht zijn dit de thema’s die onze bijzondere aandacht hebben!


Meer over onze rechtsgebieden

Laatste nieuws

Echtscheiding in strijd met Bijbelse normen?
Boris Al | 7-10-16

Omdat partijen met hun trouwbelofte gekozen hebben voor goddelijk recht en er geen sprake is van overspel, kan de in art. 1:151 BW opgenomen civielrechtelijke grondslag van duurzame ontwrichting van het huwelijk volgens de man niet tot echtscheiding leiden. 

Lees meer →
De 'Wet bescherming erfgenamen tegen schulden' is met ingang van 1 september 2016 in werking getreden!
Boris Al | 1-09-16

Deze wet verbetert in Boek 4 Burgerlijk Wetboek de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De wetgever wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding namelijk voorkomen dat erfgenamen in ernstige financiële problemen geraken. 

Lees meer →
Afwijking interne draagplicht bij echtscheiding.
Boris Al | 18-05-16

In deze uitspraak is het hof gezien zeer bijzondere omstandigheden van mening dat op grond van maatstaven van redelijkheid en billijkheid afgeweken dient te worden van het in art. 1:100 lid 1 BW geformuleerde uitgangspunt dat gemeenschapsschuklden door de (ex)echtgenoten bij helften dienen te worden gedragen.

Lees meer →