Loading...

Specialisten (vFAS) in Echtscheiding, Alimentatie én Erfrecht

Voor betrokken en deskundige rechtsbijstand!

Contact

Onze rechtsgebieden

Binnen het familierecht zijn dit de thema’s die onze bijzondere aandacht hebben!


Meer over onze rechtsgebieden

Laatste nieuws

Nietigverklaring huwelijk dementerende vrouw.
Boris Al | 8-12-16

Nietigverklaring op verzoek van dochters van een huwelijk tussen een 70-jarige dementerende vrouw en een 15 jaar jongere man.

Lees meer →
Echtscheiding in strijd met Bijbelse normen?
Boris Al | 7-10-16

Omdat partijen met hun trouwbelofte gekozen hebben voor goddelijk recht en er geen sprake is van overspel, kan de in art. 1:151 BW opgenomen civielrechtelijke grondslag van duurzame ontwrichting van het huwelijk volgens de man niet tot echtscheiding leiden. 

Lees meer →
De 'Wet bescherming erfgenamen tegen schulden' is met ingang van 1 september 2016 in werking getreden!
Boris Al | 1-09-16

Deze wet verbetert in Boek 4 Burgerlijk Wetboek de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De wetgever wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding namelijk voorkomen dat erfgenamen in ernstige financiële problemen geraken. 

Lees meer →