Testament

Onze advocaten behandelen zowel testamentair erfrecht als erfrecht bij versterf, oftewel een nalatenschap waarbij erflater geen specifieke erfgenamen heeft aangewezen.

Aanvechten

Het komt dikwijls voor dat belanghebbenden twijfels hebben omtrent de omstandigheden waaronder een testament is gemaakt of herroepen.

Er kan b.v. worden getwijfeld aan de wilsbekwaamheid van de erflater, maar ook over zijn motieven of de geldigheid van de betreffende beschikking.

Tevens kan er discussie ontstaan omtrent de uitleg van een testament dan wel de onbedoelde of onredelijke gevolgen daarvan.

Het is in dergelijke gevallen belangrijk tijdig actie te ondernemen om de litigieuze handeling aan te tasten of de gevolgen daarvan te wijzigen.

Afwikkelen

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt het erop neer dat de schulden worden voldaan en het resterende vermogen tussen de erfgenamen wordt verdeeld.

Voor het zover is, dient er echter een boedelbeschrijving te zijn opgemaakt en wordt de nalatenschap wellicht door een executeur of vereffenaar beheerd.

Het afwikkelen van een nalatenschap gaat dus niet altijd van een leien dakje, zodat gerechtelijke tussenkomst in sommige situaties uitkomst biedt. 

Zowel erfgenamen als onterfden, maar ook andere belanghebbenden, zoals externe schuldeisers en legatarissen, kunnen een beroep onze advocaten doen.

Complicaties

Indien er reeds tijdens erflaters leven flinke bedragen aan zijn vermogen zijn onttrokken, bestaat er soms behoefte een derde om rekening en verantwoording te vragen.

Ook is een onterfd kind bij de berekening van diens legitieme portie afhankelijk van de door de erfgenamen te verstrekken informatie, wat niet altijd van harte gaat.

Tussen de erfgenamen onderling kan eveneens onduidelijkheid bestaan over de samenstelling en de waarde van de nalatenschap, met alle oponthoud van dien.

Dergelijke niet-transparante situaties lenen zich bij uitstek voor onze tussenkomst en het verstrekken van informatie kan desnoods via de rechter worden afgedwongen.

Veelgestelde vragen

Bezoekadres

Tivolilaan 205 (De Enk)
6824 BV Arnhem

info@awf-advocaten.nl
026 - 845 45 55

Postadres

Postbus 2
6800 AA Arnhem

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.